top of page

NIU PRIMARI DE VESPA VELUTINA. DURANT L'HIVERN FINS PRIMAVERA MOLT IMPORTANT LA SEVA ELIMINACIO. FA 15-25 cm

NIU SECUNDARI DE VESPA VELUTINA.

SOLS S'UTILITZA UN COP MAI MES ES OCUPAT.

A PARTIR DEL MES DE NOVEMBRE ES BUIT i JA NO CAL ELIMINAR-HO. FA  40 a 120 cm

bottom of page