top of page

RECOLLIM EIXAMS

El fenomen de que les abelles eixamenin del rusc mare,  és el mecanisme  natural que tenen per escampar-se i multiplicar així el nombre de colònies. Aquest fenòmen es produeix de forma natural als ruscos salvatges.

L’apicultura intenta evitar-ho perquè el rusc perd força. L’apicultor te una sèrie de recursos per evitar-ho. Magrat tot sovint, el seu instint les porta a eixamenar en primavera o principis d'estiu.

Cada colònia té una sola reina, quan la colònia creix en excés com passa a la primavera, es crea una nova reina que eixamenarà amb una bona part de les abelles per cercar un nou lloc per establir-se. La reina vella es la que emigra, i la nova queda en el rusc mare.

Una vegada surten del rusc, formen una pilota d'abelles sovint en una branca d'arbre però pot ser a qualsevol lloc. Les exploradores cerquen un lloc per formar la nova colonia, on la reina es desplaçarà  amb tot l'eixam de forma molt espectacular. Milers d'abelles formen un nuvol negre i en pocs minuts s'instalen ordenadament en forats o persianes d'edificis.

En aquesta fase, les abelles no son agressives i no representen un greu perill però s'ha d'avisar a la policía local que normalment fa la gestió de buscar un apicultor.

bottom of page