top of page

POL·LINITZACIÓ DE CULTIUS 

La majoría dels cultius per aliments es pol·linitzen amb les abelles. La presència d'abelles durant les poques setmanes que dura  el  període de floració fa augmentar el rendiment dels cultius, sobre tot fruiters.

Oferim el servei de pol·linització de cultius. Realitzem el transport, instal·lació, senyalització i manteniment i posterior retirada de les arnes.

 

bottom of page